Ufar Danas

Danas Ufar zapošljava oko 30 ljudi različitih profila. Razvoj i proizvodnju vodi visoko stručni tim specjalista farmacije.

Proizvodnja Ufar-a obavlja se u novoizgrađenoj fabrici lekova u Beogradu, ukupne površine 2000m2 koja je projektovana i izvedena tako da u potpunosti zadovoljava sve zahteve GMP (dobre proizvodne prakse).

Pored vlastitog proizvodnog programa, Ufar je krajem 2010. god zaključio dugoročni ugovor o proizvodnji sa SANDOZ-om, jednom od vodećih proizvodnih farmaceutskih kompanija u svetu.

Za potrebe Sandoza na teritoriji Srbije i Crne Gore, Ufar proizvodi 30 vodećih lekova u formi tableta i kapsula koji pripadaju različitim terapijskim grupama.
Ova saradnja Ufar jasno pozicionira u grupaciju značajnih domaćih proizvođača lekova.

Ufar sarađuje sa svim najznačajnijim državnim i privatnim veledrogerijama, velikim trgovinskim lancima, veleprodajama sredstava opšte namene, veleprodajama zdrave hrane na teritoriji Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.

Ufar poseduje sertifikate ISO 9001:2008 za proizvodnju i promet lekova i proizvodnju dijetetskih prehrambenih proizvoda, kao i HACCP sertifikat za proizvodnju dijetetskih proizvoda.

Proširenje sopstvene proizvodnje, unapređenje svih procesa, kao i kontinuirana briga o kvalitetu su osnovni prioriteti kompanije Ufar.


Nova Fabrika

Nova Ufar fabrika

Namenski je projektovana i izgrađena za izradu i skladištenje farmaceutskih proizvoda. Usklađena je sa principima Dobre proizvodne prakse (GMP) i Sandoz-Novartis standardima.

Detaljnije

Nas Tim

Ufar tim

Možete nam poslati vaše lične i profesionalne podatke, a mi ćemo ih čuvati u strogoj tajnosti u našoj bazi podataka.

Detaljnije